Spotkanie w Płocku
Spotkanie w Płocku

6 lutego 2014 roku w Płocku odbyło się spotkanie podmiotów będących współpracować przy realizacji innowacyjnych projektów badawczych i pozyskiwaniu na ten cel środków. Głównym obszarem współpracy mają być zagadnienia związane z nowymi technologiami energetycznymi, bioinżynierią i technologiami kosmicznymi. Obecni byli m. in. Rektor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, były minister zdrowia, a obecnie dyrektor Centrum Inżynierii Biomedycznej WAT - dr hab. n. med. Mariusz Łapiński, przedstawiciele Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Założyciel Wschód-Zachód Szkoły Wyższej im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi – Karolina Jóźwiak, Prezes Zarządu Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. – Michał Luczewski. Uczestnicy spotkania odwiedzili mieszczącą się w Płocku Klinikę Technologii, która jest w przede dniu uruchomienia specjalnej instalacji do recyclingu elektrozłomu. Instalacja ta ma produkować czystą energię, która będzie przechowywana w specjalnych magazynach energii, a rozwiązanie to jest rewolucyjnym w skali światowej. Ostatnim punktem spotkania była rozmowa z Prezydentem Płocka – Andrzejem Nowakowskim, który zapewnił przybyłych o swoim poparciu dla inicjatywy rozwoju nowych technologii i innowacyjnej gospodarki.

Dr James V. Hardt w Polsce
Dr James V. Hardt w Polsce

W ramach przygotowań dla rozpoczęcia działalności klastra kosmicznego  dnia 16 stycznia 2014 r. do Polski przyleciał  dr James V. Hardt  - naukowiec i psycholog, mający ponad 30-letnie doświadczenie w dziedzinie  biofeedbacku. W podróży po kraju, podczas której szukał miejsc dla przeprowadzania swoich szkoleń, towarzyszyła mu Założyciel Wschód-Zachód Szkoły Wyższej Karolina Jóźwiak. Wspólnie z nią naukowiec odwiedził Warszawę, Płock oraz Paprotki - urokliwą miejscowość na Mazurach. Przyjechali  też do Łodzi, gdzie dnia 20 stycznia dr James V. Hardt, prezes  Biocybernaut Institute of Arizona LLC, Biocybernaut Institute of Canada Ltd., and Biocybernaut Institut Deutschland, GmbH oraz Adrian Jóźwiak, kanclerz Wschód-Zachód Szkoły Wyższej im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi podpisali list intencyjny. Tym samym obie strony zobowiązały się nawiązać współpracę partnerską w celu przygotowania projektu budowy i realizacji Centrum Biofeedback-u mającego zajmować się badaniami zasad funkcjonowania mózgu, jego treningiem oraz wszelkimi innymi przedsięwzięciami związanymi z obszarem badań naukowych nad tym organem. Natomiast dnia 22 stycznia dr James V. Hardt został powołany przez  rektora szkoły łódzkiej, prof. dr Danutę Jędrzejczak na stanowisko profesora wizytującego Wschód-Zachód Szkoły Wyższej im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi.


W związku z planem uruchomienia w Polsce centrum biofeedbacku dr Hardt oraz przedstawiciele Wschód-Zachód Szkoły Wyższej spotkali się również z psychoterapeutką Wandą Wegener oraz prezesem Wisły Płock Piotrem Raczkowskim.

Nowe kierunki rozwoju

W roku 2013 obchodziliśmy piąta rocznicę śmierci prof. Henryka Jóźwiaka, twórcy Wschód-Zachód Szkoły Wyższej w Łodzi, za trzy lata natomiast jego dzieło, czyli nasza szkoła, skończy już dziesięć lat. Dlatego chcąc uczcić pamięć o prof. Jóźwiaku oraz biorąc pod uwagę ogromne zmiany, jakim w ostatnich kilku latach poddana została sfera kształcenia w Polsce, Władze Uczelni podjęły decyzję o otwarciu szkoły na innowacyjne technologie poprzez przystąpienie do programu mającego służyć wsparciu  w  wykorzystaniu  klastrów  jako  platform  promocji  przedsiębiorczości  i innowacyjności z założeniem wsparcia rozwoju nowych sektorów gospodarki.

W listopadzie Wschód-Zachód Szkoła Wyższa przeprowadziła wstępne rozmowy mające umożliwić jej zaistnienie we wspólnym projekcie wspierającym nowe, interdyscyplinarne przedsięwzięcia o charakterze komercyjnym, tworzącym nowe lub modyfikujących tradycyjne łańcuchy wartości, a nade wszystko posiadającym potencjał rozwoju w skali globalnej. Sukces programu współpracy klastrów oparty jest na zmobilizowaniu i zachęcaniu do współdziałania szerokiego spektrum instytucji jako potencjalnych beneficjentów zaplanowanych w projekcie przedsięwzięć.

 

 

Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi zaprasza!
Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi zaprasza!

Uczelnia nasza istnieje od 2006 r. Założona została przez prof. Henryka Jóźwiaka, wybitego muzyka i wykładowcę Akademii Muzycznej w Poznaniu. Po śmierci Profesora w 2008 roku Senat Uczelni podjął uchwałę o ustanowieniu
prof. Henryka Jóźwiaka patronem Uczelni.

Władze Uczelni kontynuują misję, którą sfomułował prof. Jóźwiak. Idea edukacji międzykulturowej realizowana jest poprzez prowadzenie kształcenia na kierunkach filologia oraz stosunki międzynarodowe (na takich specjalnościach, jak studia bliskowschodnie czy amerykanistyka), a także na kierunku pedagogika. Rozwój Uczelni zaowocował uruchomieniem zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Nowym Sączu, który obecnie oferuje możliwość kształcenia na trzech kierunkach: filologii, socjologii i pedagogice. Informacje potwierdzające posiadane przez Uczelnię uprawnienia można odnaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (www.nauka.gov.pl - kliknij).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uczelni.

 

Osiągnięcia literackie

Miło nam poinformować, że praca licencjacka naszej studentki Karoliny Cisowskiej napisana w bieżącym roku akademickim pod kierunkiem dr. prof. WZ Paula Wilsona posłużyła za podstawę prelekcji pt. „Nowy Wspaniały Świat Wielkiego Brata”,  wygłoszonej przez autorkę na Festiwalu Kultur Alternatywnych Krakon 2013.

Karolina Cisowska zdobyła również 3. miejsce w konkursie konwentu Krakon „Ostatni dzień pary” 2013, a nagrodzony tekst jej autorstwa znajdzie się w antologii pod tym samym tytułem.

Karolina Cisowska w 2012 r. zdobyła 3. miejsce w konkursie portalu literackiego Weryfikatorium „Otuleni Natchnieniem" i wyróżnienie w konkursie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku „Świetlne Pióro".  

Ponadto została zakwalifikowana do finału konkursu magazynu kryminalno-fantastycznego Qfant „Horyzonty Wyobraźni: Piórem można wygrać wojnę".

Serdecznie gratulujemy!

 

 

copyright
© 2011 W-ZSW
All rights reserved.
Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi
ul. Rewolucji 1905 r. nr 44 piętro I
90-213 Łódź
mail: rektorat@wschodzachod.edu.pl
tel. (42) 632 29 29 (42) 632 40 15, tel./fax (42) 632 23 51